คู่มือการใช้งาน

รออนุมัติ คือ รอการตอบรับเข้าพบจากอาจารย์
อนุมัติแล้ว คือ อาจารย์อนุมัติให้เข้าพบตามคำร้องนัดพบอาจารย์
ไม่อนุมัติ คือ อาจารย์ไม่อนุมัติให้เข้าพบตามวันเวลาที่นัดพบดังกล่าว
อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ อยู่ระหว่างให้คำปรึกษากับนิสิตยังไม่แล้วเสร็จ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คือ ดำเนินการให้คำปรึกษากับนิสิตเรียบร้อยแล้ว
1. อาจารย์ทำการลงชื่อเข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ข้อมูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ในการเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู ยินดีต้อนรับ => เวลาให้คำปรึกษานิสิต ด้านบนขวามือ
3. ระบบก็จะแสดงหน้าแบบฟอร์มให้ท่านเพิ่มหรือแก้ไขหรือลบเวลาให้คำปรึกษานิสิต ให้ท่านกรอกข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม "ปรับปรุงข้อมูล"
1. ให้นิสิตทำการลงชื่อเข้าระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้ข้อมูชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เป็นบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ในการเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่เมนู ยินดีต้อนรับ => คำร้องขอเข้าพบอาจารย์ ด้านบนขวามือ
3. คลิกปุ่ม "เขียนคำร้องขอเข้าพบ"
4. ระบบก็จะแสดงหน้าแบบฟอร์มเขียนคำร้องขอเข้าพบอาจารย์ ให้ทำการกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย แล้วคลิกปุ่ม "ส่งคำร้องขอเข้าพบอาจารย์" เพื่อยืนยันการส่งคำร้อง
5. เมื่อคำร้องได้รับการพิจารณาจากอาจารย์แล้ว ระบบจะทำการแจ้งสถานะให้ท่านทราบทางอีเมล์ของท่าน